Vyhledávání

Produkty

Železárny Annahütte

Hlavní náplní společnosti Železárny Annahütte, spol. s r.o. je výroba výztužných svařovaných sítí do betonu o 4,0 – 8,5 mm dle DIN 488 a ÖNORM B 4200 a ocelového výztužného žebírkového drátu válcovaného za studena o průměru 4,0 – 12,0 mm, jakosti BSt 500 M a 6,0 – 16,0 mm, jakosti BSt 500 KR, dle DIN 488, která je rovnocenná s ocelí třídy 10 505 - KARI (W) dle ČSN 731201-86. Dále je součástí výrobního programu výztužný žebírkový a hladký drát válcovaný za studena jakosti BSt 550, dle ÖNORM B 4200

Více informací naleznete na stránkách výrobce www.annahutte.cz