Vyhledávání

Produkty

Zateplovací systémy ETICS Knauf

Neustále rostoucí náklady na energii představují velké zatížení rozpočtu každého objektu. Proto se výrobci stavebních materiálů snaží přicházet se stále novými inovačními produkty, které vedou ke snižování těchto nákladů, ale současně ke zlepšování komfortu bydlení. Společnost Knauf nyní v této souvislosti přichází s nejnovějšími izolačními kompozitními systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS jejímž tepelným izolantem je minerální vata (MW Mineral Wool) a KNAUF MARMORIT ENERGIE jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F.
Cesta obou systémů do praktického života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám dle evropské normy ETAG 004. V obou případech se jedná o kontaktní zateplovací systém, jehož aplikace je prováděna zásadně z vnější strany konstrukce objektů. ETICS jsou určeny k dodatečnému zateplení (snížení součinitele tepelného prostupu) obvodových plášťů nových a samozřejmě i stávajících objektů.

KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS
Schema Tento nový ucelený systém má rozhodující vliv na úsporu energie venkovní izolace. Díky své konstrukční skladbě dokáže snížit tepelné ztráty u starých staveb bez dalších úprav o 50 i více procent. Venkovní stěny objektu jsou přitom dokonale chráněny proti klimatickým vlivům a především tepelným rozdílům. Hranice průniku mrazu se nachází uvnitř izolačního systému, zatímco vnitřní strana venkovní plochy zůstává teplá. KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS tak zabraňuje v zimě na vnitřních stěnách objektu vzniku nežádoucího kondenzátu a naopak v létě nepropouští dovnitř horko. V kombinaci se speciálními omítkovými systémy, jako například Knauf MP 75 nebo MP 75L, udržují tyto systémy uvnitř místnosti příjemné klima za každého počasí.

Standardní a ochranná fasáda
Schema V zásadě můžeme vytvořit se systémy ETICS dvě roviny izolovaného objektu z pohledu funkčnosti. Tzv. standardní fasáda je chráněna systémem KNAUF MARMORIT ENERGIE, jež snižuje náklady a energii, vytváří příjemné klima vnitřního prostředí a zajišťuje dostatečnou ochranu proti klimatickým vlivům. To vše za pomocí bílých tepelně izolačních desek EPS 70F, minerálního lepidla a armovací tkaniny. Vedle toho může zákazník volit ještě vyšší standard v podobě tzv. ochranné fasády opatřené výše popsaným systémem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS, který navíc poskytuje nejvyšší možnou ochranu proti požáru a současně zvýšenou zvukovou izolaci. Bez nadsázky lze říci, že systémy ETICS výrazně zvyšují hodnotu stavby.

Funkce ruku v ruce s estetikou
  Z hlediska komplexního pohledu firmy Knauf na objekt jako takový nelze hovořit pouze o funkční a konstrukční stránce věci. Svojí roli v uspokojování náročných požadavků uživatelů hraje rovněž estetické hledisko, v našem případě finální a barevná úprava fasád opatřených systémy ETICS. Firma Knauf proto přichází s novým vzorníkem pastózních omítek a barev, který vychází ze současných a hlavně budoucích požadavků investorů, jež se začínají pomalu přesouvat do oblasti jemných odstínů podobných přírodním barvám písků, dřeva a kamene.

Konstrukční detaily:

Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - založení
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - řez zateplovacím systémem
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - vazba desek tepelného izolantu vnější nároží u okna
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - způsoby kotvení tepelné izolace hmoždinkami
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - armování otvorů
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - provedení zakřivení fasády
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u větrací mřížky
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u hromosvodu
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - dilatace
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - rohová dilatace
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - založení stavby - drenáž
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u sokl - podsklepená stavba
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u sokl - nepodsklepená stavba
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - nezateplený sokl
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - roh
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - kout
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u parapet
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u ostění
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u nadpraží
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u vstupních dveří
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - ukončení u atiky
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - u balkónu
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - ukončení u šikmé střechy
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - ukončení u šikmé odvětrávané střechy
Zateplovací systém ETICS - KNAUF MARMORIT ENERGIE - ukončení šikmé střechy u stěny

Technologický předpis, Technický list, Osvědčení kvality Marmorit Energie, Osvědčení kvality Marmorit Energie Plus

Více informací na stránkách výrobce: www.knauf.cz