Vyhledávání

Produkty

Zateplovací systémy ETICS Baumit

 

Zateplování starších domů a novostaveb je jedním z nejdiskutovanějších témat současného stavebnictví. Mezi nejpropracovanější stavební systémy současnosti patří vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS).

Pro projektanta ani investora není jednoduché vyznat se v záplavě certifikovaných systémů a produktů a vybrat optimální řešení. Významným krokem v tomto směru je proto nové zatřídění zateplovacích systémů, které na domácím trhu zavedla firma Baumit.

Podobně jako ostatní významní domácí výrobci, klasifikoval dosud Baumit své zateplovací systémy podle použitého izolantu – minerální vlny nebo EPS. Použitý typ izolačního materiálu sice ovlivňuje některé významné vlastnosti jako je např. paropropustnost nebo požární odolnost systému, klíčovou součástí každého systému je ale armovací, potažmo lepicí vrstva. Právě vlastnosti lepicí a armovací stěrky (ve většině běžných systémů se používá pro obě vrstvy stejný materiál) v mnoha směrech představují hlavní know-how výrobců. Lepicí a armovací stěrka přímo ovlivňuje životnost a mechanickou odolnost ETICS, jeho vzhled i stavebně fyzikální vlastnosti jako je paropropustnost a množství zkondenzovaných vodních par a tím i tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému. Proto Baumit rozlišuje zateplovací systémy (ETICS) právě podle použité lepicí a armovací stěrky.

Tepelně izolační systémy Baumit

Více informací naleznete na stránkách výrobce: www.baumit.com