Vyhledávání

Produkty

Zateplení mezi krokvemi

Šikmé střechy

Klasickým způsobem zateplení podkroví je izolace mezi krokvemi. V tomto případě se vkládají izolační desky mezi krokve. Další izolaci je možné přidat ještě pod krokve mezi přídavné profily.

Provětrávaná střecha

Pro zateplení střechy s hladkou krytinou (plech, asfaltový šindel) je vhodná skladba provětrávané střechy, kdy vzduchová mezera mezi izolací a pojistnou fólií nebo bedněním umožňuje „dýchání” izolace a dřeva ve střeše. Vzduchová mezera musí být minimálně 2 cm vysoká a musí být v ní zajištěno provětrávání. V dolní části střechy u pozednice se musí dostávat vzduch zvenku do mezery. Mezerou proudí vzduch nahoru a u hřebene vychází větracími otvory ze střechy ven.
Aby izolace nezaplnila celou mezeru, je možné ji zajistit pomocí latí o výšce 2 cm (podle výšky mezery), přitlučených podél krokví.

Neprovětrávaná střecha

Střecha s profilovanou krytinou (pálená a betonová taška) umožňuje mimo skladby provětrávané i skladbu neprovětrávanou. Při ní vyplňuje tepelná izolace z kamenné vlny celý prostor mezi krokvemi. Ochranu před zatečením a odvod případné vlhkosti ze střechy směrem ven zajišťuje v tomto případů difúzní pojistná fólie, která leží přímo na izolaci.
Starší střechy jsou většinou provedené bez pojistné fólie pod krytinou. V tomto případě je možné fólii dodatečně uchytit mezi krokve, nebo ji ze skladby střechy zcela vynechat. Vždy je však potřeba zajistit provětrávání mezery nad izolací.

Postup vkládání desek

Více informací naleznete na stránkách výrobce:

www.rockwool.cz, www.isover.cz, www.knaufinsulation.cz