Vyhledávání

Produkty

Sortiment H+H

H+H CLASSIC P1,5-400 PDK přesné tvárnice

jsou prvky z šedého porobetonu s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, vyráběné v tl. 300 mm a 375 mm. Tvárnice jsou opatřené na svislých styčných plochách drážkami, perem a kapsou (označaní PDK) a jsou určené k realizaci nosných vnějších stěn. Použitím tvárnic PDK se minimalizuje odpad při provádění a lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn z H+H CLASSIC P1,5-400 tvárnic vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti, splňující veškeré požadavky platných norem na obvodové stěny budov bez zateplení. Pevnost tvárnic je ve všech směrech stejná.
Vlastnosti:
-vynikajicí tepelně izolační vlastnosti
-dostatečná pevnost v tlaku
-snížená objemová hmotnost
-snadná manipulace pomocí kapsy
-pevnost tvárnic ve všech směrech stejná
-minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
-vysoká požární odolnost
-ekologicky nezávadné

Ke stažení:  Technické vlastnosti

H+H CLASSIC přesné tvárnice PDK

jsou prvky z porobetonu, na svislých styčných plochách opatřené drážkami, pérem a kapsou pro lepší manipulaci. Tvárnice PDK jsou určené k realizaci nosných i nenosných vnějších a vnitřních stěn. Použitím tvárnic PDK se minimalizuje odpad při provádění, lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn z porobetonových tvárnic vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti. Pevnost tvárnic je ve všechsměrech stejná.
Vlastnosti :
-vynikající tepelně izolační vlastnosti
-vysoká pevnost v tlaku
-nízká objemová hmotnost
-snadná manipulace pomocí kapsy
-pevnost tvárnic ve všech směrech stejná
-minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
-vysoká požární odolnost
-ekologicky nezávadná

Ke stažení: Přesné tvárnice PDK

Přesné příčkovky H+H CLASSIC

jsou hladké prvky z porobetonu určené k realizaci vnitřních nenosných příček, dělících stěn, přízdívek a obezdívek. Použitím příčkovek se minimalizuje odpad při provádění,lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce příček vykazuje dobré zvukoizolační vlastnosti.
Vlastnosti :
-konstrukcevykazuje dobré zvukoizolační vlastnosti
-jednoduše k vysoké přesnosti zdění
-nízká objemová hmotnost
-minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
-vysoká požární odolnost -ekologicky nezávadná

Ke stažení: Přesné příčkovky

H+H Greenblock přesné tvárnice

jsou prvky z bílého porobetonu s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, vyráběné ve dvou variantách - PDK pro tl. zdiva 375 mm a hladké pro tl. zdiva 500 mm. U provedení PDK jsou tvárnice na svislých styčných plochách opatřené drážkami, pérem a kapsou pro lepší manipulaci. Tvárnice PDK jsou určené k realizaci nosných vnějších stěn. Použitím tvárnic PDK se minimalizuje odpad při provádění a lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn z H+H Greenblock tvárnic vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti, splňující veškeré požadavky platných norem na obvodové stěny budov bez zateplení.   Pevnost tvárnic je ve všech směrech stejná.
Vlastnosti :
-tepelně izolační vlastnosti splňující nejnáročnější požadavky
-vysoká pevnost v tlaku
-snížená objemová hmotnost
-snadná manipulace pomocí kapsy (u PDK)
-pevnost tvárnic ve všech směrech stejná
-minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
-vysoká požární odolnost
-ekologicky nezávadné

Ke stažení: Greenblock

H+H EXCLUSIVE přesné tvárnice PDK

jsou prvky z porobetonu, na svislých styčných plochách opatřené drážkami, pérem a kapsou pro lepší manipulaci. Tvárnice PDK jsou určené k realizaci nosných i nenosných vnějších a vnitřních stěn. Použitím tvárnic   PDK se minimalizuje odpad při provádění, lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce stěn z porobetonových tvárnic vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti. Sortiment přesných tvárnic PDK doplňují nosné překlady NOP a ploché překlady (PSF). Pevnost tvárnic je ve všech směrech stejná.
Vlastnosti :
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tlaku
- nízká objemová hmotnost
- snadná manipulace pomocí kapsy
- pevnost tvárnic ve všech směrech stejná
- minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
- vysoká požární odolnost
- ekologicky nezávadné

Ke stažení: Technické vlastnosti, Přesné tvárnice PDK

Přesné příčkovky H+H EXCLUSIVE

jsou hladké nebo profilované prvky z porobetonu určené k realizaci vnitřních nenosných příček, dělících stěn, přízdívek a obezdívek. Příčkovky 100 a 150 jsou na svislých styčných plochách opatřené drážkou, pérem a u příčkovek 200 mm i kapsami pro lepší manipulaci. Použitím příčkovek se minimalizuje odpad při provádění, lze je snadno dělit řezáním. Konstrukce příček vykazuje dobré zvukoizolační vlastnosti. Sortiment přesných příčkovek H+H EXCLUSIVE doplňují nenosné překlady (NEP).
Vlastnosti :
- konstrukce vykazuje dobré zvukoizolační vlastnosti
- jednoduše k vysoké přesnosti zdění
- snadná manipulace pomocí kapsy ( tl. 200 )
- nízká objemová hmotn
- minimalizace odpadu a jednoduchost řezání
- vysoká požární odolnost
- ekologicky nezávadná

Ke stažení: Přesné příčkovky

H+H EXCLUSIVE U - Profily

jsou systémové bednící prvky určené k vytvoření ztužujících věnců a velmi zatížených nadokenních a nadedveřních překladů. Nosné prvky z UProfilů jsou vyztuženy dodatečně na stavbě ocelovou výztuží nebo ocelovými nosníky dle statického výpočtu projektanta. Další možností použití je zřízení svislých drážek a nik nebo pro bednění železobetonových prvků.
Vlastnosti :
- minimalizace tepelných mostů
- vysoká přesnost
- nízká hmotnost
- propovrchové úpravy jsou ideální pro shodu materiálu se zdivem
- jednoduchébednící dílce k vytvoření žb věnců a překlad
- minimalizaceodpadu a jednoduchost řezání
- vysokápožární odolnost
- ekologickynezávadná

Ke stažení: U-profily

H+H Exclusive Nosné překlady NOP

jsou nosné prvky z porobetonu P4,4600 vyztužené svařenou betonářskou výztuží s okamžitou únosností dle normy ČSN EN 8452 Překlady. Na základě okamžité únosnosti jsou nosné překlady ideální použitelnou variantou pro vytvoření nosných překladů pro stavebníky. Používají se jako nadedveřní a nadokení překlady v nosných i nenosných zdech. Pomocí vynikajících tepelně izolačních vlastností jsou ideálním doplňkem k masivnímu zdivu z pórobetonu H+H s minimálními tepelnými mosty a bez změny podkladového materiálu pro omítání. Potřebná délka uložení je závislá od celkové délky nosného překladu H+H.
Vlastnosti :
- snadná a rychlá montáž
- není nutnost bednění, okamžitá únosnost a možnost dalšího zdění
- vysoká přesnost
- vynikající tepelněizolační vlastnosti
- pro povrchové úpravy jsou ideální pro shodu materiálu se zdivem
- ekologicky nezávadn

Ke stažení: Nosné překlady NOP

Ploché překlady H+H

jsou nosné prvky z porobetonu P4,4 –600 vyztužené svařenou betonářskou výztuží ve spojení s nadezdívkou z přesných tvárnic H+H norma ČSN EN 8452 Překlady. Na základě její nízké váhy jsou ploché překlady lehce použitelnou variantou pro vytvoření nosných překladů pro stavebníky. Pomocí vynikajících tepelně izolačních vlastností jsou ideálním doplňkem k masivnímu zdivu z pórobetonu H+H s minimálními tepelnými mosty a bez změny podkladového materiálu pro omítání. Jak pro zabudování, tak i pro vytvoření nadezdívky se používá vhodná tenkovrstvá malta. Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdící maltou. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné. Únosnost překladů je dosažena, až když kvalitně provedená nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7 dnech. Potřebná délka uložení je závislá od celkové délky plochého překladu H+H.

Ke stažení: Ploché nosné překlady PSF

Nenosné překlady H+H EXCLUSIVE

jsou prvky z porobetonu určené k realizaci překladů v nenosných příčkách. Stavební výška překladů 250 mm odpovídá výšce příčkovek. Tyto nenosné překlady (NEP) nabízí stejné parametry tepelných a zvukoizolačních vlastností jako příčkové tvárnice. Při použití nenosných překladů není nutné bednění, betonování apod., možno okamžité další zdění příček. Jezachován stejný podklad pro omítky jako je zdivo.
Vlastnosti :
- snadná a rychlá montáž
- není nutnost bednění, okamžitá únosnost a možnost dalšího zdění
- vysoká přesnost
- vynikající tepelněizolační vlastnosti
- pro povrchové úpravy jsou ideální pro shodu materiálu se zdivem
- ekologicky nezávadná

Ke stažení: Nenosné překlady NEP

 

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.hplush.cz