Vyhledávání

Produkty

Sádrovláknité desky Rigips

Suché podlahy Rigidur

Suché podlahy Rigidur jsou vhodné do všech bytových a občanských staveb s běžným provozem. Používají se v novostavbách i při rekonstrukcích starého bytového fondu. Jsou výhodné zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách. Suché podlahy Rigips usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce. Spojení výborných tepelných a akustických vlastností při minimální konstrukcní výšce podlahy společně s přijatelnou cenou umožnuje úspešnou aplikaci v řade případů, kde by jinou konstrukci nebylo možno použít.

Ke stažení:  Montážní návod pro suché podlahy

                Řešení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti

Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex

Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex jsou za sucha ohýbatelné desky. Používají se pro montáž ohýbaných konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů, klenby apod. Tyto desky splní i náročné architektonické požadavky. Konstrukce z desek Glasroc F Riflex splňují také nároky na neprůzvučnost a požární odolnost. Glasroc F Riflex nabízí nadprůměrnou flexibilitu a hladký povrh desky.  Desky se dodávají v tloušťkách 6 mm, 10 mm a 12,5 mm. Desky tloušťky 6 mm lze ohýbat za sucha až na poloměr 600 mm (viz. tabulka).

    tloušťka
  [mm]
  min poloměr
  [mm]
Konkávní ohnutí   6   600
    10   1400
Konvexní ohnutí   6   600
    10   2500
        

Příčky a předsazené stěny z desek Glasroc F Riflex

Rošt šachtové stěny je vytvořen z vodorovných profilů (UW), které jsou s ohledem na poloměr zaoblení nastřiženy a připevněny k podlaze či stropu. Svislé profily (CW) jsou umístěny ve vzájemných odstupech 300 mm.

Podhledy z desek Glasroc F Riflex

Tvar zaoblení pro podhled je vytvořen z ohebných nosných profilů HUT 59/7. Tyto profily se předohýbají do požadovaného tvaru a připevní ke stropu pomocí závěsů nonius (nutná vzpěrná pevnost). Podélná osnova válcové plochy je tvořena z montážních profilů CD v roztečích 300 – 500 mm podle poloměru zaoblení a požadavků na požární odolnost.

Bezpečnostní stěny Duragips

Bezpečnostní sádrokartonové konstrukce jsou tvořeny standardními systémovými ocelovými profily a opláštěny sádrokartonovými deskami. K zajištění dostatečné bezpečnosti slouží přidání jedné nebo dvou vrstev ocelového pozinkovaného plechu. V dutinách bezpečnostních konstrukcí je vložena minerální izolace, zajišťující hlavně optimální funkci z hlediska akustické izolace (například vzduchová neprůzvučnost příčky SK14 /BT3/ číslo 3.40.05 B3 na jednoduché konstrukci z profilů CW činí Rw = 61 dB). Taková bezpečnostní příčka při tloušťce pouhých 127 mm je vhodná jako příčka mezibytová nejen s ohledem na bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí (pojistitelnost bytu), ale vyhovuje i předepsaným nárokům na zvukovou izolaci mezi sousedícími byty.

Ke stažení: Bezpečnostní stěny Duragips

                Systémy Duragips

Bytové jádro

Sádrovláknité desky Rigidur jsou svými vlastnostmi předurčeny k použití do prostorů se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny a jiné místnosti sanitárního vybavení budov. Desky jsou již z výroby impregnovány, a jsou tedy pro uvedené prostory vhodné. V koupelnách se nejčastěji používají běžné příčky Rigidur jednoduše opláštěné.

Tuhost a vhodně zvolený formát desek usnadňují montáž konstrukcí, do kterých je možné i zavěšování těžkých předmětů (např. kuchyňské linky). Pro jejich použití při rekonstrukci bytových jader hovoří i příjemný rozměr 1000x1500 mm, umožňující jejich přepravu osobním vozem, ale i osobním výtahem.

Z hlediska zvukové izolace byla sledována řada konstrukcí stěn, zhotovených ze sádrovláknitých desek Rigidur. Všechny výsledky dokládají vynikající vlastnosti desek Rigidur z hlediska neprůzvučnosti.

Ke stažení: Jak dokáže nová koupelna proměnit byt

                 Rigidur – montážní návody pro příčky, předstěny, stropy a podkroví

Systémy No Coat® - řešení pro kouty, hrany a rohy

No Coat® je celosvětově prověřený systém zpracování hran sádrokartonových konstrukcí, který usnadní rekonstrukce i výstavbu nových domů. Díky systému No Coat® budou rohy i kouty sádrokartonových konstrukcí dokonalé, odolají silným nárazům a navíc se vytvoří v rekordně krátkém čase.

Ke stažení: Systémy No Coat

                Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

 

Více informací naleznete na stránkách výrobce: www.rigips.cz