Vyhledávání

Produkty

Produkty Knauf

Na trhu suchých maltových směsí patří KNAUF mezi největší výrobce těchto produktů. Svědčí o tom bohatý výrobní program od zdících malt a štuků, po betony, spárovací hmoty a lepidla. Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je dokonalý servis, prodej náhradních dílů , stejně jako odborná zaškolení.

Betony a stěrky

Estrich BP 1 Jemný betonový potěr
Suchá maltová směs Estrich BP 1 je určena převážně pro provádění cementových potěrů (připojených i plovoucích) na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách do 50 mm. Směs je také vhodná pro výrobu betonových dílců (překladů, dlaždic) a pro podlahy ve sklepech, garážích a dílnách. Estrich BP 1 je použitelná také pro zdění všech druhů zdiva, u nichž je požadovaná pevnost v tlaku do 30 MPa. Pro venkovní použití se doporučuje povrch opatřit vhodnou povrchovou úpravou–nášlapnou vrstvou.
 
Standard beton BP 2 Hrubý betonový potěr
Suchá maltová směs Standard beton BP 2 je určena na provádění podkladních a vyrovnávacích betonů a na méně zatížené cementové potěry v tloušťkách 40 až 80 mm. Doporučená tloušťka potěru je 50-60 mm. Pro venkovní použití je vhodné přidat do směsi přípravek Haftemulsion pro zvýšení elasticity potěru. A též se doporučuje povrch opatřit vhodnou povrchovou úpravou–nášlapnou vrstvou.
 
Universalbodenspachtel Cementová nivelační stěrka (BP 3)
Suchá maltová směs Universalbodenspachtel BP 3 po rozmíchání s vodou vytvoří samonivelační vyrovnávací hmotu vhodnou na pevné podklady v interiéru jako např. beton nebo mazanina. Nanáší se v tloušťce do 10 mm v jednom pracovním kroku. Zpracování suché maltové směsi lze provést strojně nebo ručně. Minimalní tloušťka 2 mm.
 
Zementestrich M Cementový potěr (BP 5)
Beton BP 8 Betonový potěr
Suchá maltová směs Beton BP 8 je určena převážně pro provádění cementových potěrů (připojených i plovoucích) na vnitřních podlahových konstrukcích a to v tloušťce 40–80 mm. Směs je také vhodná pro výrobu betonových dílců (překladů, dlaždic) a pro podlahy ve sklepech, garážích a dílnách. Pro venkovní použití se doporučuje povrch opatřit vhodnou povrchovou úpravou – nášlapnou vrstvou.
 
Schnellestrich Rychletuhnoucí beton (BN 30)
Suchou maltovou směs Schnellestrich je výhodné použít všude tam, kde je potřeba rychlý nárůst pevností (viz tabulka), vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí (např. síranům). Z již odzkoušených použití lze doporučit: extrémně namáhané konstrukce a plochy (vykládací rampy), opravy vadných prefabrikovaných dílců a monolitických betonových konstrukcí, torkretáž, betonové lože pro chemicky odolné dlažby, opravy stok splaškových vod, osazování kanalizačních vpustí a poklopů apod. Betonové potěry jsou pochozí za 24 hodin.
 
Ke stažení: Technický list
 

Sádrové a lité potěry a stěrky

FE-50 Largo Potěr litý samonivelační
Litý potěr FE-50 je ideální pro rodinné domky, vícepatrové bytové a kancelářské budovy. Pro bytové, občanské a kancelářské stavby.
• plovoucí potěr, na kročejové nebo tepelně izolační vrstvě, tloušt‘ka min. 35 mm
• potěr na oddělovací vrstvě, tloušt‘ka min. 30 mm
• připojený potěr (přímo spojený se stropní konstrukcí), tloušt‘ka min. 25 mm
• vytápěné podlahy
Zpracovává se speciálním koštětem nebo tyčí, potěr je samonivelační a vyrovná se sám do vodorovné a rovné plochy, je po cca 24 hodinách pochozí a po 3 dnech je možné ho zatížit. Doba vyzrání (doba vhodná pro různé povrchové úpravy) viz Zpracování.
 
FE-80 Allegro Potěr litý samonivelační
Litý potěr ideální pro podlahové topení v bytových domech a jinéých objektech
 
Nivellierspachtel 15 Stěrka podlahová samonivelační
Stěrková směs je určena k vyrovnání nerovností podlah v jedné vrstvě od 2 do 15 mm. Pod kolečkové židle v minimální tl. 2 mm. Knauf Nivellierspachtel 15 je vhodná na zpevnění povrchu suchých sádrokartonových podlah Knauf, na vyrovnání nerovných cementových a anhydritových litých potěrů na kalcimsulfátové bázi např. FE-50, FE-80. Použití je obdobné jako např. Knauf Fließbodenspachtel, práce je ale rychlejší. Stěrka je vhodná jako podklad pro různé druhy podlahových krytin v interiérech kromě průmyslových podlah.
 
Ke stažení: Technický list
 

Zdicí malty

Mauermörtel 5 Zdicí malta (MVZ 1)
Zdicí malta pro zdění zdicích prvků cihel se savým keramickým střepem (jako jsou pálené cihly, apod.) vhodná pro vyzdívku nosného a příčkového zdiva.
 
Mauermörtel 10 Cementová zdicí malta (MCZ 1)
Zdicí malta pro zdění zdicích prvků–cihel s keramickým nebo cementovo-pískovým střepem, betonových hotových bloků, pálených cihel. Vhodná pro vyzdívky nosného, příčkového zdiva, cihelných sloupů, zdí a patek.
 
Klinkermörtel Lícová zdicí malta (MCZ 2)
Zdicí malta pro zdění lícového a obkladového zdiva, betonových pohledových zdicích bloků cihel s nízkou nasákavostí, cementových cihel, ozdobných prvků – sloupů, pilířů, protihlukových stěn a plotů. Spára nepraská, je pevná, odolná proti nepřízni povětrnostních vlivů a netvoří se na ní výkvěty způsobené pojivem ve zdicí maltě.
 
Isomörtel Tepelně izolační malta (MTZ 2)
Suchá maltová směs Isomörtel je určena pouze pro zdění všech druhů zdiva, u nichž je požadovaná pevnost tlaku do 5 MPa a zároveň zvýšené požadavky na tepelně izolační funkci. Zdicí malta pro zdění tepelně izolačních zdicích prvků s keramickým střepem vhodná pro vyzdívky nosného a příčkového zdiva. Nevytváří tepelné mosty, nepropadává do otvorů v cihlách a dosahuje vyšších vydatností.
 
Porenbetonmörtel Lepicí malta (LMP 1)
Lepicí malta LMP 1 je určena pro vnitřní i vnější použití jako tenkovrstvá zdicí malta na pórobetonové tvárnice (přesné zdění). Je určena pro ruční zpracování.
 
Ke stažení: Technický list
 

Ruční malty

Grundputz MV 1 Jemná jádrová omítka
Ručně zpracovatelná omítka pro vytvoření vnitřní jednovrstvé a venkovní podkladní omítky na cihelný podklad s keramickým střepem.
 
Grundputz MV 2 Jádrová omítka
Ručně zpracovatelná omítka pro vytvoření podkladní jádrové omítky na cihelný podklad s keramickým střepem pro následnou aplikaci vnitřních štuků a stěrek nebo fasádních minerálních nebo pastózních omítek.
 
Sockelputz Soklová omítka (MC 1)
Suchá maltová směs Sockelputz je určena pro jádrové omítky vnitřní i vnější se zvýšenou pevností a odolností proti vodě nebo jako cementový postřik (špric) na podklady, kde není vhodné přímo nanášet vápenocementovou maltu. Hotová omítka je vhodný podklad pod štuk, šlechtěné omítky např. Kbelorit nebo v případě soklů ji lze po zatočení a vyzrání pouze natřít silikonovou barvou Knauf.
 
Dachdeckermörtel
Ručně zpracovatelná omítka pro vytvoření maltového lože při pokládce střešních tašek, opravách všech druhů krytin pálených i betonových. Ideální pro uložení hřebenáčů a jejich následné vyspárování, překrytí říms, atik a opěrných, ohradních nebo požárních zdí. Malta nevytváří výkvěty a nešpiní střechu, je odolná UV záření a agresivním dešťovým srážkám. Lze ji přetřít vhodným nátěrem určeným na střechy.
 
Ke stažení: Technický list
 

Strojní malty

Maschinenputz MVS1 Strojní omítka (MVS1)
Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobek nese označení CE. Strojní malta určená pro provádění vnitřní jednovrstvé omítky nebo vnější jádrové omítky na předem připravené cihelné nebo plynosilikátové zdivo. Omítku lze zpracovat strojně nebo ručně.
 
Maschinenputz MVS J Jemná strojní omítka
Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobek nese označení CE. Strojní malta určena pro provádění vnitřní jednovrstvé omítky. Je zpracovatelná také jako strojní tenkovrstvá štuková omítka na provedenou podkladní jádrovou omítku. Vhodným podkladem je předpřipravený a vyzrálý plynosilikát nebo cihelné zdivo se zarovnanou spárou. Omítku lze zpracovat strojně nebo ručně.
 
Vorspritzer Zpevňující prostřik (MCS1)
Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad. Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu. Výrobek nese označení CE. Strojní malta je určena jako podhoz pod strojní, lehčené nebo tepelně-izolační omítky. Zajišťuje zpevnění podkladu před aplikací vnitřních i vnějších omítek. Vhodná na minerální podklady – cihly s keramickým střepem, beton, smíšené zdivo, kámen. Omítku lze zpracovat strojně nebo ručně.
 
Ke stažení: Technický list
 

Štuky

Extrafein innen Štuk vnitřní bílý (MVJ 1)
Suchá maltová směs Extrafein innen je určena k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm. U podkladů, které jsou trvale pod vlivem působení vzlínající vlhkosti se nezaručuje trvanlivost omítek.
 
Extrafein aussen Štuk univerzální (MVJ 2)
Suchá maltová směs Extrafein aussen je určena k ručnímu provádění vnitřních i vnějších štukových omítek v tloušťce do 2 mm.
 
Extrafein innen spezial Štuk jemný (MVJ 3)
Suchá maltová směs Extrafein innen spezial je určena k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm. U podkladů, které jsou trvale pod vlivem působení vzlínající vlhkosti se nezaručuje trvanlivost omítek.
 
Superpiko Jemná bílá stěrka
Suchá maltová směs Superpiko je určena k ručnímu provádění velmi hladkých povrchů na vápenocementové a cementové vnitřní omítky a na beton. Je určena pro vnitřní použití.
 
Ke stažení: Technický list
 

Sádrové omítky a stěrky

MP 75 Sádrová strojní omítka
Ke stažení: Technický list
 
Rotband Sádrová ruční lehčená omítka se zvýšenou přídržností
Ke stažení: Technický list
 
Multi-Finish Sádrová stěrka
Ke stažení: Technický list
 
Goldband Sádrová ruční lehčená omítka
Ke stažení: Technický list
 
Gelbband Lehce brousitelný tmel na bázi sádry
Ke stažení: Technický list
 

Šlechtěné dekorativní omítky minerální

Kbelorit Piko Šlechtěná omítka jemná
Suchá maltová směs Kbelorit Piko je určena k ručnímu provádění vnitřních a vnějších šlechtěných omítek o zrnitosti do 0,5mm.
 
Kbelorit Struktural Šlechtěná omítka strukturální
Suchá maltová směs Kbelorit Struktural je určena k ručnímu a strojnímu (PFT Ritmo) provádění vnitřních a vnějších šlechtěných zatíraných omítek o zrnitosti 1,5 a 2,5mm.
 
Kbelorit Dekoral Šlechtěná omítka rýhovaná
Suchá maltová směs Kbelorit Dekoral je určena k ručnímu a strojnímu (PFT Ritmo) provádění vnitřních a vnějších šlechtěných omítek o zrnitosti 2 a 3.15mm.
 
Ke stažení: Technický list
 

Šlechtěné dekorativní omítky pastózní

Silikonharzputz Silikonová omítka (zatíraná a rýhovaná)
Tenkovrstvá silikonová probarvená omítka určená k prováděná vnitřních a vnějších dekorativních omítek o zrnitosti 1,5; 2 a 3mm. Je vhodná zejména jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Knauf, resp. na renovaci starých staveb a objektů.
 
Silikatputz Silikátová omítka (zatíraná a rýhovaná)
Tenkovrstvá silikonová probarvená omítka určená k prováděná vnitřních a vnějších dekorativních omítek o zrnitosti 1,5; 2 a 3mm. Je vhodná zejména jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Knauf, resp. na renovaci starých staveb a objektů.
 
Kunstharzputz auf Acrylbasis Akrylátová omítka (zatíraná a rýhovaná)
Tenkovrstvá akrylátová probarvená omítka určená k provádění vnitřních a vnějších dekorativních omítek o zrnitosti 1,5; 2 a 3mm. Je vhodná zejména jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Knauf.
 
Mozaiková omítka
Vodoodpuzující, mechanicky odolná tenkovrstvá omítka pro okamžité použití v interiéru i exteriéru. Esteticky a funkčně hodnotná omítka tvořená barevnými kamínky o velikosti nepřesahující 2 mm. Je vhodné využít jejích vlastností a vzhledu při potřebě zdůraznit určitou partii objektu, ať již je to interiérový prvek, např. sloup, stěna, schodiště, nebo exteriérový prvek, např. část fasády. Nenahraditelná je při provádění soklových částí budovy, kde vytvoří dokonale ochrannou vrstvu.
 
Ke stažení: Technický list
 

Sanační malty

Saniergrundputz Odvlhčovací omítka (MCO 1)
Suchá maltová směs Saniergrundputz je ruční malta pro opravy vlhkého a solemi poškozeného zdiva. Složení SMS zaručuje, že zatvrdlá omítka dobře transportuje vodu ze zdiva k povrchu, kde se odpaří a zároveň znemožňuje průchod solí a tím dlouhodobě zabraňuje výskytu solných výkvětů.
 
Saniervorspritzer Odvlhčovací postřik (MCO 2)
Suchá maltová směs Saniervorspritzer je ruční malta se zvýšenou přídržností určená pod omítku Saniergrundputz na kamenné, smíšené nebo betonové zdivo. Omítka zaručuje dokonalé spojení mezi relativně hladkým podkladem (smíšené či kamenné zdivo, monolit. beton) a omítkou Saniergrundputz, přičemž též plní svoji sanační odvlhčovací funkci.
 
Kbelosan P Sanační postřik
Suchá maltová směs Kbelosan P je ručně zpracovatelná malta se zvýšenou přídržností na kamenné, smíšené, případně velmi poškozené a solí zasažené zdivo. Používá se na vytvoření podkladního postřikušpricu v sanačním systému KBELOSAN, splňujícího požadavky směrnice WTA. Kbelosan P Ize použít i jako podkladní maltu pod Dichtungsspachtel, případně jako postřik hladkých ploch nebo na místa, která již nevyžadují sanační opatření.
 
Kbelosan J
Používá se na vytvoření sanační omítky systému KNAUF - KBELOSAN, splňujícího požadavky směrnice WTA. Ručně i strojně zpracovatelná sanační jádrová omítka pro vnitřní a vnější použití.
 
Kbelosan F Sanační štuk
Suchá maltová směs Kbelosan F je ručně zpracovatelná malta. Používá se na vytvoření vnitřní i vnější finální štukové úpravy sanačního systému KBELOSAN, splňujícího požadavky směrnice WTA.
 
Schnellreparaturmörtel Rychletuhnoucí malta (CS 30)
Suchá maltová směs Schnellreparaturmörtel je určena pro přichytávání elektrické instalace na zdech, kde nesmí být použita sádra, tj. hlavně před aplikací sanačních omítek nebo pod venkovní omítky.
 
Dichtungsspachtel Těsnicí stěrková malta (MST 1)
Suchá maltová směs Dichtungspachtel je cementová hydroizolační omítkovina použitelná do vnitřního i vnějšího prostředí. Je vhodná k utěsnění stavebních konstrukcí proti spodním a tlakovým vodám a to i v negativním tlaku. Je vhodná např. na tato použití: pod obklady, omítky, na stěny anglických dvorků, bazénů, jímek, nádrží, septiků, kanálů, na základy apod.
 
Ke stažení: Technický list
Ke stažení: Technický list

Více informací naleznete na stránkách výrobce: www.knauf.cz