Vyhledávání

Produkty

Porfix

Tvárnice PORFIX se vyrábějí hladké nebo s perodrážkou a kapsou. Jsou vhodné na nosné i výplňové konstrukce. Materiál se vyznačuje vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi. Použijete-li tvárnici šířky 375 mm, zeď nevyžaduje dodatečnou izolaci.
PORFIX ulehčil a urychlil práci s materiálem zavedením praktické kapsy na uchopení, která se nachází na bočních stranách tvárnice. Úsporu času a peněz přináší i skutečnost, že tvárnice s perodrážkou nevyžadují na svislých spojích lepení. Jednoduše do sebe zapadnou.

  Příčkovky s dobrými zvukově-izolačními vlastnostmi. Příčkovky z pórobetonu, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám průstup stěnami.
Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlost stavění a možnost jejich lehkého opracování běžným nářadím. Všechny stavební detaily, jako ozdobné výklenky nebo drážky pro elektroinstalaci, vytvoříte rychle a jednoduše.
U-profily využívají princip ztraceného bednění a jsou vhodné pro zhotovení nosných překladů nebo zpevňujícího věnce stavby. Jelikož jsou z pórobetonu, zabezpečují vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému a redukují tepelné mosty v kritických místech na minimum.
Nosné překlady PORFIX jsou dalším krokem k tomu, abyste mohli stavět jednoduše a rychle. Překlady jsou vyrobené z pórobetonu, ocelové výztuže a betonové zálivky (B20).
Jsou určeny na překlenutí otvorů v obvodových zdech a ve středních nosných zdech. Pro ulehčení manipulace na stavbě jsou překlady opatřeny manipulačními oky, které umožní využití jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení. Z konstrukčního hlediska je možné překlady poskládat na požadovanou šířku zdiva z následujících rozměrů překladů.
Nenosné překlady PORFIX využijete na překlenutí otvorů v nenosných příčkách. Jsou zhotoveny z pórobetonu,  tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně B15).
Překlady PORFIX je možné kombinovat na různou šířku příček, přičemž jejich minimální uložení je 100 mm při šířce zdiva 100 a 125 mm nebo 150 mm při šířce zdiva 150 a 200 mm. Zabudování a použití překladů je možné po zatvrdnutí betonové zálivky a spojovací malty, tj. po 28 dnech po vyrobení.
Stropní systém PORFIX je složen z nosníku, jímž je svařená příhradová výztuž ukotvena do betonové patky, a z pórobetonové vložky. Umožňuje dosáhnout světlost místnosti více než sedm metrů. Nosník má pórobetonový podhled.
Výhodou použití systémového řešení je, že pod obvodovou i stropní omítkou "pracuje" stejný materiál. Vložky i nosníky absorbují vlhkost shodně a zabezpečují stejný vzhled stropu i stěn.

Podpěrný systém je potřebné vybudovat ještě před samotným kladením stropních nosníků. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků - a to o 1/300-tinu rozponu nosníku. Umístnění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětrováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.qpor.cz/