Vyhledávání

Produkty

Penetrace a prostředky pro úpravu povrchu

A-Grund

Penetrační nátěr pro úpravu povrchu před aplikací disperzních interiérových a fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. A-Grund
Přednosti Zpevňuje podklad, sjednocuje různou nasákavost podkladu
Vydatnost 5 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle druhu a nasákavosti podkladu, neředí se
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu.
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové obaly 1 kg, 5 kg, 10 kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, betonové panely, beton, vápenocementové omítky
Soubory ke stažení  

AT-Grund

Koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr pro úpravu povrchu před aplikací disperzních interiérových a fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. AT-Grund
  
 
 
 
 
 
Přednosti 0.10 - 0.25 kg/m2  (po naředění 1:1 s čistou vodou) v jedné vrstvě podle savosti podkladu
Vydatnost 2 - 4 m2/kg v jedné vrstvě, ředění 1 : 1 s čistou vodou
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu.
Skladování při teplotách nad + 5 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové obaly 1 kg, 5 kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, vápenocementové omítky
Soubory ke stažení

S-Grund

Penetrační nátěr pro úpravu povrchu před aplikací silikonových fasádních barev, silikonových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití.  
  S-Grund
  
 
 
 
 
 
Přednosti Zpevňuje podklad, sjednocuje různou nasákavost podkladu
Vydatnost 5 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle druhu a nasákavosti podkladu, neředí se
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování při teplotách nad +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové obaly 5 kg, 10 kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, betonové panely, beton, vápenocementové omítky, nátěry historických a památkových budov
Soubory ke stažení

ST-Grund

Koncentrovaný hloubkový penetrační nátěr pro úpravu povrchu před aplikací silikonových fasádních barev, silikonových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky. Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití.   ST-Grund
  
  
 
 
 
 
Vydatnost 0.15 - 0.25 kg/m2  (po naředění max. 1:1 s čistou vodou) v jedné vrstvě  a podle savosti podkladu 
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad + 5 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové obaly 5 kg, 10 kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, vápenocementové omítky
Soubory ke stažení

100-Grund

Univerzální pojivo na bázi akrylátové disperze, určené pro zkvalitnění vlastností všech stavebních směsí obsahujících cement nebo vápenný hydrát.   100-Grund
  
  
 
 
 
 
Příklady použití Penetrace savých podkladů, k přípravě bezotěrového nátěru na beton, zkvalitnění vlastnostní betonu nebo cementové malty, k přípravě lepící malty
Doporučené ředění 0,1 l čisté vody na 1 kg penetračního nátěru
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad + 5 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové dózy 1kg, plastové kanystry 10kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, betonové panely, strukturální nátěry omítek, vápenocementové omítky
Soubory ke stažení

UP-Grund

Univerzální pigmentový penetrační nátěr, pro úpravu podkladu, pod akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy. Používá se před aplikací disperzních nátěrových hmot vinylacetátových, akrylátových i silikonových, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítek u zateplovacích systémů včetně mozaik  
UP-Grund  
  
 
 
 
 
Přednosti K okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor, zpevňuje podklad, sjednocuje nasákavost, zvyšuje kryvost a přídržnost vrchních vrstev
Spotřeba 0,11 - 0,17 kg/m2 v jedné vrstvě podle druhu a savosti podkladu
Doba zasychání 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Ppři teplotách nad + 5 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastové obaly 5kg, 12kg
Podkladový materiál Omítky, sádrokarton, omítky zateplovacích systémů
Soubory ke stažení

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.het.cz