Vyhledávání

Produkty

Kazetové podhledy Rockfon

Životní prostředí

Produkty Rockfon jsou svou podstatou založené na přírodním materiálu - kameni. Jsou vyráběny způsobem, který nezatěžuje životní prostředí, a jsou recyklovatelné.
Stropní podhledy Rockfon jsou vyráběny z kamenných vláken, které splňují nařízení EU 97/69, část Q.
Výrobce Rockfon A/S používá k výrobě produktů Rockfon kamennou vlnu, která je šetrná k životnímu prostředí a je certifikována v souladu s ISO 14001.

Nordic Ecolabel

Produkty Rockfon získaly certifikát Nordic Ecolabel. To znamená, že výrobky splňují přísné požadavky týkající se životního prostředí jako jsou spotřeba surovin a energie, včetně požadavku recyklace a použití materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Manipulace a skladování

Produkty Rockfon mají nízkou hmotnost a dobře se přepravují. Vzhledem k jejich odolnosti a stoprocentní rozměrové stabilitě nevyžadují speciální manipulaci a skladovací podmínky.

Vitřní klima

Všechny produkty Rockfon získaly nejlepší klasifikaci (třída 10) pro dobu uvolňování plynových emisí, což znamená, že doba uvolňování emisí je kratší než 10 dní od ukončení instalace. Produkty Rockfon rovněž obdržely nejlepší třídu v klasifikaci "nízké emise částeček" pro vnitřní klima podle Label standard. Měření byla provedena Dánským technologickým institiutem.

Služby

Rockfon má mnohaleté zkušenosti v oblasti stropních podhledů a akustické regulace. Jsme potěšeni, že vám můžeme předat své zkušenosti a znalosti prostřednictvím naší dokumentace a osobní konzultace, a to od stupně plánování až po realizaci.

Typy stropních podhledů

Název: ALASKA

Popis: Akustické panely s hladkým, čistě bílým povrchem a barevnými hranami. Jsou vyrobeny z minerální vlny a mouhou být použity i do prostředí se stoprocentní vzdušnou vlhkostí. Jejich předností je rovněž velmi příjemná cena.
Hrany:
Závěsné systémy: viditelný A 24 / 15 mm
Novaline
Standardní rozměr: 600 x 600 x 15 mm
1200 x 600 x 15 mm
Součinitel zvukové pohltivosti - NRC: 0,70
Tepelná vodivost: 0,034 W/m °C
Světelná reflexe: 88 %
Použití do vlhkosti: 100 %

 

Název: POLAR

Popis: Akustické panely s hladkým, čistě bílým povrchem. Mají natřené hrany a tkaninu na zadní straně. Jsou vyrobeny z minerální vlny a mouhou být použity i do prostředí se stoprocentní vzdušnou vlhkostí. V rámci programu Rockfon "2000" prodáváme tento materiál za výrazně sníženou cenu.
Hrany:
Závěsné systémy: viditelný A 24 / 15 mm
Novaline
Standardní rozměr: 600 x 600 x 15 mm
1200 x 600 x 15 mm
1600 x 600 x 25 mm
1800 x 600 x 25 mm
2100 x 600 x 25 mm
2400 x 600 x 25 mm
1200 x 1200 x 25
Barevné odstíny:
Součinitel zvukové pohltivosti - NRC: 0,85
Tepelná vodivost: 0,034 W/m °C - tl. 15mm
Světelná reflexe: 85 %
Použití do vlhkosti: 100 %

Oblasti použití

  Alaska Polar Sonar Dekor Koral
Školy X X      
Mateřské školy X X      
Sanatoria X X X X X
Bazény X X      
Jídelny X X X X X
Restaurace X X X X X
Kuchyně X X X X X
Počítačová pracoviště X X X X X
Interiéry kanceláří X X X X X
Recepční místnosti X X X X X
Zasedací síně     X X X
Přednáškové síně X X X X X
Koncertní sály     X X X
Obchody X X X X X
Banky X X   X X
Nemocnice          
- průchody / chodby X X X X X
- operační sály     X    
- lůžková oddělení X X X X X
Průmyslové místnosti          
- v potravinářském průmyslu     X X  
- ve skladech X X      
- ve výrobnách X X      
- v dílnách X X      
- na statcích X X      

Další produkty firmy Rockfon

  • Rockfon Sonar
  • Rockfon Dekor
  • Rockfon Koral

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.liko-s.cz, www.rockfon.cz