Vyhledávání

Produkty

Izolace Knaufinsulation

ZATEPLENÍ INTERIÉRU A AKUSTICKÉ IZOLACE

Classic 035

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí. Materiál je víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít do konstrukcí šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, dále jako velmi dobrou tepelně izolační výplň vnějších roštových konstrukcí, ale také jako výplň roštových konstrukcí vnitřních. Velmi dobře se aplikuje do stropních trámových systémů, jako velmi dobrý tepelně izolační materiál, je vhodný do nízkoenergetických a pasivních objektů. λD=0,035 W.m-1.K-1

Classic 039

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí. Materiál je víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít do konstrukcí šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, dále jako tepelně izolační výplň vnějších roštových konstrukcí, ale také jako výplň roštových konstrukcí vnitřních. Velmi dobře se aplikuje do stropních trámových systémů, jako dobrý tepelně izolační a zvukopohltivý materiál. Třída zvukové pohltivosti A se součinitelem αW = 0,90; 0,095; 1,00. λD=0,039 W.m-1.K-1

Nobasil MPE

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken. Jde o materiál víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít pro aplikaci do šikmých střech, vnitřních příček a jako výplň rámových konstrukcí vnějších stěn pro jeho vynikající protipožární a zvukové vlastnosti, v místech kde izolace nebude namáhána tlakem. Objemová hmotnost je 40 kg/m3. λD=0,037 W.m-1.K-1

Nobasil MPN

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Jde o materiál víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít pro aplikaci do šikmých střech, vnitřních příček, stropů a stropních podhledů a jako výplň rámových konstrukcí vnějších stěn pro jeho zvukoizolační a především pro jeho protipožární vlastnosti. Izolace nesmí být mechanicky namáhána. Objemová hmotnost je 30 kg/m3. λD=0,039 W.m-1.K-1

Nobasil MPS

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Jde o materiál víceúčelově aplikovatelný. Lze jej použít pro aplikaci do šikmých střech, vnitřních příček a jako výplň rámových konstrukcí vnějších stěn pro jeho vynikající protipožární, a akustické vlastnosti, v místech kde izolace nebude namáhána tlakem. Objemová hmotnost je 50 kg/m3. λD=0,037 W.m-1.K-1

TI 140Decibel

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě rolí. Materiál je ve své šířce 625 mm předurčen k aplikaci do vnitřních stěn jako zvukopohltivá výplň roštových konstrukcí nebo do předsazených konstrukcí, převážně pak do vnitřních příček a stěn se zvýšenými akustickými požadavky na konstrukce sádrokartonových systémů. Materiál je v šířce 1200 mm možné použít k aplikaci do šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, převážně do míst se standardními nároky na tepelně technické vlastnosti konstrukce. Třída zvukové pohltivosti A se součinitelem αW = 0,90; 0,095; 1,00. λD=0,038 W.m-1.K-1

TP 115

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě desek. Materiál je ve své šířce 625 mm předurčen k aplikaci do vnitřních stěn jako zvukopohltivá výplň vnitřních roštových konstrukcí nebo vnitřních předsazených konstrukcí, převážně pak do vnitřních příček a stěn se zvýšenými akustickými a tepelně technickými požadavky na konstrukce sádrokartonových systémů. Materiál je ve své šířce 625 mm možné použít k aplikaci do šikmých střech jako tepelně izolační výplň krokví střešního pláště, převážně však do předsazených konstrukcí podkrokevních systémů jako druhá vrstva tepelné izolace střešního konstrukce. Třída zvukové pohltivosti A se součinitelem αW = 0,90; 0,095; 1,00. λD=0,037 W.m-1.K-1

TP 116

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE® Technology, ve formě desek. Materiál je předurčen k aplikaci do vnějších stěn jako jejich tepelně izolační výplň, aplikovaná na vnitřní části konstrukce obvodového pláště, dále do dřevěných roštových konstrukcí vnějších stěn, do lehkých obvodových plášťů například na bázi dřeva, skla a kovu, do provětrávaných fasád a do stěn oddělujících prostory s různými režimy vytápění. Velmi dobrá pro nízkoenergetické a pasivní objekty. λD=0,037 W.m-1.K-1

IZOLACE PODLAH

Nobasil PTE

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Materiál je předurčen pro aplikaci do těžkých plovoucích podlah (pod betonové a anhydritové povrchy) pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické a zvukoizolační vlastnosti, do míst s nižším užitně provozním zatížením.Velkou měrou odstraňuje kročejový hluk z konstrukce. Stlačitelnost je max. 3 mm. Objemová hmotnost je 120 kg/m3. λD=0,037 W.m-1.K-1

Nobasil PTS

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Materiál je předurčen pro aplikaci do lehkých plovoucích podlah (pod OSB desky, Cetris...) pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické, zvukoizolační a protipožární vlastnosti, do míst kde roznášecí vrstvu tvoří deskový materiál kladený do dvou vrstev. Velkou měrou odstraňuje kročejový hluk z konstrukce. Stlačitelnost je max. 2 mm. Objemová hmotnost je 150 kg/m3. λD=0,039 W.m-1.K-1

Nobasil PTN

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Materiál je předurčen pro aplikaci do těžkých plovoucích podlah (pod betonové a anhydritové povrchy) pro svou specifickou tuhost a své tepelně technické a zvukoizolační vlastnosti, do míst s nižším užitně provozním zatížením.Velkou měrou odstraňuje kročejový hluk z konstrukce. Stlačitelnost je max. 5 mm. Objemová hmotnost je 100 kg/m3. λD=0,036 W.m-1.K-1

ZATEPLENÍ FASÁD

Nobasil FKD

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Materiál je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn pro svou zvýšenou tuhost a pevnost a pro své tepelně technické, zvukoizolační a protipožární vlastnosti, jako součást kontaktního zateplovacího systému. Výrobek je zařazen v kvalitativní evropské třídě A. Pevnost v tahu je 15 kPa. λD=0,039 W.m-1.K-1

Nobasil FKL

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě lamel. Materiál je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn pro svou zvýšenou tuhost a pevnost a pro své tepelně technické, zvukoizolační a protipožární vlastnosti, jako součást kontaktního zateplovacího systému, pro těžší povrchové úpravy fasád. Výrobek je zařazen v kvalitativní evropské třídě A. Pevnost v tahu je 100 kPa.  λD=0,040 W.m-1.K-1

Nobasil FRE

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek. Materiál je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn pro svou optimální tuhost a pevnost a pro své tepelně technické, zvukoizolační a protipožární vlastnosti, jako součást provětrávaného systému zateplení, do konstrukcí o výšce nad 8 m. λD=0,036 W.m-1.K-1

 


Více informací naleznete na stránkách výrobce www.knaufinsulation.cz