Vyhledávání

Produkty

Izolace Isover

ZATEPLENÍ STŘECH A PODHLEDŮ

Isover DOMO

Izolace DOMO je vhodná pro tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených pohledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochůzné stropní konstrukce. (λD=0,039 Wm-1K-1)

Unirol Profi

Izolační pásy ze skelné plsti Isover mají po celém povrchu hydrofobizované vlákna. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí). Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná a odolná vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. λD=0,033 Wm-1K-1

Unirol Classic

Vhodný jako tepelná a zvuková izolace pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve, kleštiny. Drží samostatně bez dodatečného upevňování mezi prvky krovu. Dále je vhodný pro uložení materiálu ve dvou vrstvách, kdy je při aplikaci tloušťky nad 320 mm tepelné izolace dosažena požadovaná velikost součinitele prostupu tepla i pro nízkoenergetické budovy. Oproti jiným materiálům se vyznačuje vyšší přilnavostí k dřevěným povrchům jako jsou krokve. λD=0,038 Wm-1K-1

Isover Orsik

Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. λD=0,039 Wm-1K-1

Isover Orset

Desky Isover ORSET jsou vhodné zvláště pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých střech s vkládáním mezi krokve s roztečí do 1 m, dále pod krokve do přídavného podhledového roštu (rozměr 625 mm), dále pro izolace stropů, příček, podhledů a dutin. λD=0,039 Wm-1K-1

Isover Orstrop

Desky Isover ORSTROP jsou vhodné pro nezatížitelné tepelné, zvukové a protipožární izolace stropů (mezi stropní trámy), nepochozích půd, podhledů a dutin.
λD=0,041 Wm-1K-1

IZOLACE PODLAH

Isover TDPT

Lehké a těžké plovoucí podlahy. Desky TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí, pod betonové mazaniny min. tl. 50 mm (dle tloušťky izolace). Tyto desky odolávají až 10 kN/m2, tzn. 1000 kg/m2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové desky. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. λD=0,033 Wm-1K-1

Isover N

Těžké plovoucí podlahy Desky N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, B30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím Isover N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2m při kladení vlysů. Desky jsou vhodné do obytných místností s užitným zatížením do 2 kN/m2, tj. 200 kg/m2. Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem, uvedená doporučení jsou pouze orientační. λD=0,036 Wm-1K-1

IZOLACE PŘÍČEK

Isover Merino

Desky MERINO jsou pružné a tvarově stálé. Jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace, zejména pro zabudování do příček, dále jako výplně stropů, zavěšených podhledů a dutin (zvýšení izolační schopnosti konstrukce proti hluku). λD=0,039 Wm-1K-1

Isover Piano

Role Isover PIANO jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. V obytných, administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových budovách Isover PIANO zvýší zvukoizolační schopnosti konstrukce (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB), zvláště při zaplnění celé šířky dutiny (o 5 až 7 dB vyšší neprůzvučnost oproti polovičnímu zaplnění dutiny). Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. λD=0,038 Wm-1K-1

AKUSTICKÉ IZOLACE

Isover Aku

Speciální akustická izolace Isover AKU jsou izolační desky vyrobené z kamenného vlákna Isover o rozměru 1000 x 625 mm (vyráběné tloušťky materiálu jsou 40, 60, 80 a 100 mm). Minerální vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně desky musí být v konstrukci chráněny vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům. Je to ideální materiál pro použití do sádrokartonových konstrukcí příček a podhledů s modulem 625 mm, díky čemuž má velmi široké uplatnění v suché výstavbě. Tato izolace splňuje vysoké nároky z hlediska akustiky a protipožární odolnosti s požadavkem na objemovou hmotnost > 40 kg.m-3. λD=0,036 Wm-1K-1

Isover AKUSTIC SSP2

Desky SSP 2 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace. Desky jsou jednostranně kašírovány černou netkanou skelnou textilií. Používají se zejména jako pohltivé vložky děrovaných obkladových prvků pro akustické stěny, stropy a podhledy, pro tepelné a akustické izolace klimatizačních zařízení. Desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány. λD=0,040 Wm-1K-1

 ZATEPLENÍ FASÁD

Isover Fassil

Desky Isover FASSIL jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu nebo se mechanicky kotví. Lze je také použít do vícevrstvých konstrukcí (senviče). Izolační desky se k podkladu nelepí. λD=0,035 Wm-1K-1

Isover TF

Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover s podélnou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích systémů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Na tyto desky se nanáší lepící tmel po obvodu a na terče a výhodou je především snadná a rychlá montáž. Materiál Isover TF splňuje požadavky kladené na MW izolaci užívanou v ETICS. λD=0,038 Wm-1K-1

Isover Uni

Desky Isover UNI jsou vhodné pro nezatížené izolace vnějších stěn (provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet nebo do roštů), dále pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších lehkých sendvičových konstrukcí. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost ≥ 40 kg.m-3. λD=0,036 Wm-1K-1

Isover NF 333

Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover s kolmou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích systémů. Přednostmi kolmých vláken jsou vedle velmi dobrých mechanických vlastností a nízkého difúzního odporu také schopnost se přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarovnání povrchu izolantu po nalepení na stěnu. Materiál Isover NF 333 splňuje požadavky pro ETICS. λD=0,042 Wm-1K-1
 

 Více informací naleznete na stránkách výrobce www.isover.cz