Vyhledávání

Produkty

Fasádní barvy

Fasadin

Bílá nebo tónovaná, jemnozrnná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní barva, plně omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí. Fasadin
Přednosti Vysoká krycí schopnost, výborná prostupnost vodních par, omyvatelnost dle DIN 53 778-S
Vydatnost 4 - 6 m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením
Balení Plastová vědra 3kg, 5kg, 7kg, 12kg, 15kg, 30kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, polystyren, sádrokarton, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, jednoduché renovace fasádních nátěrů
Difúzní odpor Sd = 0.12
Soubory ke stažení  

Fasadin FORTE

Bílá nebo tónovaná, hrubozrnná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní barva, plně omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí, používaná k sjednocení zrnitosti podkladu. Fasadin FORTE
  
 
 
 
 
 
Přednosti Vysoká krycí schopnost, sjednocení zrnitosti podkladu, výborná propustnost vodních par, omyvatelnost dle DIN 53 778-S
Difúzní odpor Sd = 0.12
Vydatnost 2 - 4 m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.
Balení Plastová vědra plastová vědra 5kg, 12kg, 30kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, polystyren, sádrokarton, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, sjednocení nestejné zrnitosti omítek
Soubory ke stažení

Mikral

Bílá, jemná, matná, vysoce paropropustná rychleschnoucí akrylátová fasádní barva, omyvatelná, s vysokou odolností a kryvostí, doporučená pro Airless stříkací techniku.  
  Mikral
  
 
 
 
 
 
Přednosti Vysoká krycí schopnost a přilnavost, výborná propustnost vodních par, omyvatelnost dle DIN 53 778-S, snadná tónovatelnost
Difúzní odpor Sd = 0.12
Vydatnost 5 - 7 m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.
Balení Plastová vědra 1kg, 7kg, 15kg, 30kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, polystyren, sádrokarton, vápenocementové omítky, břízolitové omítky
Soubory ke stažení

Mikral 100

Tónovaná, matná, jemná akrylátová fásádní barva s dlouhodobou životností, velmi odolná proti alkáliím, kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím, vysoce paropropustná, omyvatelná, doporučovaná pro nátěry omítek zateplovacích systémů, upravená pro Airless stříkací techniku. Dodává se v základním bílém provedení a v tónovacích bázích A, B, C pro tónovací automaty.   Mikral 100
  
  
 
 
 
 
Přednosti Vysoká krycí schopnost a přilnavost, výborná propustnost vodních par, omyvatelnost dle DIN 53 778-S, určená k tónování na tónovacích strojích
Difúzní odpor Sd = 0.12
Vydatnost 4 - 7 m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Tónovatelná dle vzorkovnic HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND,  RAL a  dalších dle systému Multicolor 2001
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.
Balení Plastová vědra 15kg (bílá), plastová vědra 1kg, 5kg, 12kg, 23kg (báze)
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, polystyren, sádrokarton, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, omítky zateplovacích systémů
Soubory ke stažení

Fasadin-silikon

Bílá, jemnozrnná matná vysoce paropropustná, plně omyvatelná, rychleschnoucí silikonová fasádní barva s vysokou krycí schopností, vodoodpudivostí a nízkou špinivostí.  
  Fasadin-silikon
  
 
 
 
 
 
Přednosti Vodoodpudivost a odolnost proti zašpinění, vysoce paropropustná, omyvatelnost dle DIN 53 778-S
Difúzní odpor Sd = 0.11
Vydatnost 4 - 6 m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.
Balení Plastová vědra 7kg, 15kg, 30kg
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, panely z lehčených hmot, sanační omítky, vápenocementové omítky, břízolitové omítky, nátěry historických a památkových budov, přetírání starých fasádních nátěrů
Soubory ke stažení

Mikral-silikon

Bílá nebo tónovaná, jemná matná vysoce paropropustná rychleschnoucí silikonová fasádní barva s vysokou krycí schopností, vodoodpudivostí a nízkou špinivostí, doporučená pro Airless stříkací techniku, vhodná pro přetírání starých fasádních nátěrů. Dodává se v základním bílém provedení a v tónovacích bázích A, B, C pro tónovací automaty.   Mikral-silikon
  
  
 
 
 
 
Přednosti Vysoká krycí schopnost, vodoodpudivost a odolnost proti zašpinění, vysoce paropropustná, omyvatelnost dle DIN 53 778-S
Difúzní odpor Sd = 0.12
Vydatnost 6 - 10  m2/kg v jedné vrstvě
Doba zasychání 4 - 24 h v závislosti na teplotě vzduchu a podkladu a relativní vlhkosti vzduchu
Tónovatelná dle vzorkovnic HET COLOR SYSTÉM III, EUROTREND, RAL,  a dalších dle systému Multicolor 2001
Skladování Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.
Balení Pplastová vědra 15kg, 30kg (bílá), plastová vědra 5kg, 12kg, 23kg (báze)
Podkladový materiál Omítky, zdivo, cementotřískové desky, betonové panely, panely z lehčených hmot, strukturální nátěry omítek, vápenocementové omítky, jednoduché renovace fasádních nátěrů, omítky zateplovacích systémů, nátěry historických a památkových budov
Soubory ke stažení

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.het.cz