Vyhledávání

Produkty

EKO Komíny

Komínový systém EKO-Universal je třísložkový komínový systém s keramickou vložkou opatřenou tepelnou izolací a specifickým systémem zadního větrání. Je určen především pro komíny suché, s přirozeným tahem, samostatné. Pro připojení spotřebičů na plynná, kapalná a tuhá paliva, ruční montáž, nevyžaduje žádnou speciální mechanizaci. Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvarovce z lehkého betonu. Systém je dodáván se světlostí průduchu DN 140, 160,180, 200, 250 a 300mm. Je konstruován jako univerzální a je tedy možná budoucí záměna spotřebiče paliv.
Komínový systém je převážně určen pro nové objekty, rekonstrukce, rodinné domy a řadové domy.

Komínový systém EKO-100 je určen pro spotřebiče na plynná, kapalná i tuhá paliva bez požadavku na těsnost. Komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17 348 o síle stěny 0,6mm, 0,8mm nebo 1mm.
Použití:
    * sanace komínů
    * vložkování komínů
    * společné i samostatné kouřovody

Komínový systém EKO-300 je určen pro samostatné komíny pro odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva. Podle druhu připojeného spotřebiče se dodává se spalinovým průduchem o tloušťce stěny 0,6mm 0,8mm nebo 1mm. Komínové díly se vyrábějí v průměrech komnového průduchu od 130mm do 600mm.

Komínový systém EKO-300 je třísložkový komínový systém se spalinovým průduchem z nerezové oceli třídy ČSN 17348, který je opatřen izolací z minerálních nebo keramických vláken a opláštěn nerezovou ocelí třídy ČSN 17241 s vysokým leskem.

Komín EKO STAR pro odvody spalin od spotřebičů na tuhá paliva.
Jde o třísložkový systémový komín s keramickým komínovým průduchem tvořeným tenkostěnným šamotovým potrubím s tloušťkou stěny pouhých 6mm a opatřených tepelnou izolací z minerálních vlny a opláštěno nerezovým plechem tl. 0,6mm, popř. 0,5mm.
Třísložkový komínový systém EKO STAR je určen pro kouřovody s funkcí komína pro použití do interiéru i exteriérů, pro fasádní komíny určené do novostaveb i rekonstrukcí. Komín EKO STAR se vyznačuje nízkou hmotností, vysokou kvalitou použitých materiálů, snadnou manipulovatelností a montáží.
Vhodné pro použití také v dřevostavbách, kde je však třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění prostupů dřevěnými konstrukcemi stěn a stropů. V prostupech se doporučuje dodatečná instalace tepelné izolace.

Komínový systém EKO-AQUAPRESS je speciální přetlakový komínový systém určený pro připojení spotřebiče s přetlakem spalin na spalinovém hrdle spotřebiče (např. kondenzační kotle).
Spalinový průduch je vyroben z nerezové oceli třídy ČSN 17 348 o síle stěny 0,6mm, který je uložen v plášťových tvárnicích z lehkého betonu bez tepelné izolace. Mezera mezi spalinovým průduchem a vnitřním lícem plášťové tvárnice, která může být využita buď k odvětrání kotelny (souproud), nebo k přívodu a předehřevu spalovacího vzduchu pro připojený spotřebič (protiproud).
Komín je dodáván se spalinovým průduchem v rozměrech od 100mm do 250mm a je určen pro odvod od spotřebičů na plynná a kapalná paliva.

EKO Turbo je komínový systém určený pro společné komíny od plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou, atmosférickým hořákem a nuceným odvodem spalin ventilátorem (v provedení C).
Je tvořen spalinovým průduchem z nerezového plechu umístěným bez tepelné izolace koncentricky v komínové plášťové tvárnici z lehkého betonu. Potrubí komínového průduchu je vždy v těsném provedení.
Je určen pro ruční montáž a je dodáván po jednotlivých komponentech. Na komín je možné připojit maximálně 10 plynových spotřebičů v provedení C. Přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče je zajištěn prostorem mezi vnitřním lícem plášťové komínové tvárnice a stěnou komínového průduchu z nerezového plechu (protiproudý výměník spaliny/vzduch). Spalovací vzduch se tak předehřívá od odváděných spalin, čímž se zvyšuje účinnost připojených plynových uzavřených spotřebičů.
Systém je určen především k instalaci v nových i rekonstruovaných vícepodlažních objektech s decentralizovaným vytápěním nebo přípravou TUV. Instalací společného komína se uvolní dispozice objektu.

Komínový systém EKO VENT je určen k provádění společných komínů s nuceným odvodem spalin umělým tahem od otevřených plynových spotřebičů. Připojené plynové spotřebiče musí být vybaveny čidlem přepadu spalin v přerušovači tahu (DVGW G626).Jako materiál na vnitřní spalinové cesty je možné použít Isostatický šamot (tenkostěný), nerez.

 

Komínový systém EKO PVDF je tvořen systémem komínových plastových vložek určených pro montáž nových komínových systémů i sanace stávajících komínů. Je určen především k odvodu spalin od plynových nízkoteplotních nebo kondenzačních spotřebičů. EKO PVDF je vhodný všude tam, kde odvádíme chladné (do 160°C) spaliny s vysokou vlhkostí, např. od spotřebičů spalujících zemní plyn. Většina moderních spotřebičů spalujících zemní plyn (teplovodní kotel, popř. teplovodní kotle s průtočným ohřevem teplé užitkové vody dochlazuje spaliny pod teplotu 160°C. Většinou i u atmosférických plynových spotřebičů s přerušovačem tahu (v provedení B) je jmenovitá teplota spalin nižší než 160°C. EKO PVDF je obzvláště vhodný pro připojení plynových teplovodních nízkoteplotních spotřebičů paliv a kondenzačních spotřebičů paliv.

  Komínový systém EKO PPh je tvořen systémem komínových plastových vložek určených pro montáž nových komínových systémů i sanace komínů stávajících. EKO PPh je určen především k odvodu spalin od plynových nízkoteplotních nebo kondenzačních spotřebičů. Je vhodný všude tam, kde odvádíme chladné spaliny s vysokou vlhkostí, např. od spotřebičů spalujících zemní plyn. Většina moderních spotřebičů spalujících zemní plyn (teplovodní kotel, popř. teplovodní kotle s průtočným ohřevem teplé užitkové vody dochlazuje spaliny pod teplotu 120°C.
EKO PPh je obzvláště vhodný pro připojení plynových teplovodních nízkoteplotních spotřebičů paliv a kondenzačních spotřebičů paliv.
Použitelnost:
    * pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva do teploty spalin 120°C
    * pro podtlakový i přetlakový odvod spalin
    * odvod spalin od kondenzačních spotřebičů
    * pro nové komíny
    * pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
    * komínová vložka vhodná pro sanace (vložkování) uhýbaných komínů

Ke stažení: Brožura obsahující popis všech výrobků firmy EKO Komíny

                Přehled komínových systémů

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.eko-kominy.cz