Vyhledávání

Produkty

Cihelný systém Heluz

Cihla je materiál tak starý, jako je vlastně stavitelství samo. První vypálené cihly byly nalezeny na březích Eufratu a Tigridu z dob 4. tisíciletí př. n. l. Na všeobecné rozšíření cihlářských výrobků a keramiky mělo největší vliv poznání, že ohněm lze vylepšit vlastnosti zpracované hlíny a zlepšit takové vlastnosti jako je stálost tvaru, pevnost, nasákavost - poréznost a odolnost proti vlivům okolního prostředí. Díky těmto vlastnostem přetrvává klasický cihelný materiál celá tisíciletí a i v dnešní době je vyhledávaným stavebním materiálem.

 

Ke stažení:  

Technická příručka

Tiskové opravy příručky

Prospekty

Návody a pracovní postupy

Tepelné mosty

 

Více informací naleznete na stránkách výrobce:
www.heluz.cz